Diensvoorwaardes

Nie gesondheidsorgadvies nie

Hierdie webwerf is nie bedoel om mediese advies te verskaf nie, diagnose, behandeling of voorkoming. Die produkte, inligting, dienste en ander inhoud wat op en deur hierdie webwerf verskaf word, insluitend inligting wat op die webwerf verskaf kan word (direk of deur 'n skakel na derdeparty-webwerwe deur 'n gesondheidsorg- of voedingkundige, word slegs vir inligtingsdoeleindes verskaf. Raadpleeg asseblief u dokter of ander gesondheidswerker (gesamentlik, "Gesondheidsorgwerker") met betrekking tot enige mediese of gesondheidsverwante diagnose of behandelingsopsies.

Jy moet nie die inligting of dienste op hierdie webwerf gebruik vir diagnose of behandeling van enige gesondheidskwessie of vir die voorskryf van enige medikasie of ander behandeling nie. U moet altyd met u gesondheidswerker konsulteer, en lees noukeurig alle inligting verskaf deur die vervaardiger van 'n produk en op of in enige produketiket of verpakking, voordat enige medikasie of voeding gebruik word, kruie- of homeopatiese produk, voor die aanvang van enige dieet of oefenprogram of voordat enige behandeling vir 'n gesondheidsprobleem aanvaar word.

Hierdie webwerf kan advertensies bevat, geborgde inhoud, betaalde invoegings, geaffilieerde skakels of ander vorme van monetisering.

1. Privaatheid

Die gebruik van hierdie webwerf is onderhewig aan die bepalings van ons privaatheidsbeleid wat hiermee ingesluit en deel van hierdie Ooreenkoms gemaak word. Hersien asseblief ons Privaatheidsbeleid noukeurig. Deur hierdie webwerf te gebruik, jy stem in om gebind te wees deur die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor, en jy magtig ons, om inligting rakende jou gebruik van hierdie webwerf te gebruik, rekeningregistrasie, en enige ander persoonlike inligting wat deur jou verskaf word in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid.

2. Kopiereg; Handelsmerke; Intellektuele eiendom

U erken dat alle materiaal op die webwerf, insluitend die webwerf se ontwerp, teks, grafika, klanke, prente, en ander lêers en die keuse en rangskikking daarvan (gesamentlik, "Materiaal"), is die eiendom van thrivefreeze.com en is onderhewig aan en beskerm deur die Verenigde State en internasionale kopiereg en ander intellektuele eiendom wette en regte. Alle regte op materiaal wat nie uitdruklik in hierdie Ooreenkoms toegestaan ​​word nie, word voorbehou aan hul onderskeie kopieregeienaars. Behalwe soos uitdruklik gemagtig deur hierdie Ooreenkoms of op die webwerf, jy mag nie kopieer nie, reproduseer, versprei, herpubliseer, Aflaai, presteer, vertoon, Post, oordra, uitbuit, skep afgeleide werke of gebruik andersins enige van die materiaal in enige vorm of op enige manier, sonder die vooraf skriftelike magtiging van thrivefreeze.com of die onderskeie kopieregeienaar. thrivefreeze.com, magtig jou om die materiaal slegs vir persoonlike bekyk en af ​​te laai, nie-kommersiële gebruik, met dien verstande dat u alle kopiereg- en ander eiendomskennisgewings wat in die oorspronklike materiaal vervat is, ongeskonde hou. Jy mag nie die materiaal op enige manier verander of aanpas of dit andersins vir enige openbare of kommersiële doeleindes gebruik nie.

3. Skakels; Derdeparty-webwerwe

Enige skakels op die webwerf na derdeparty-webwerwe word slegs as 'n gerief aan jou verskaf. As jy hierdie skakels gebruik, jy sal die Site verlaat.thrivefreeze.com beheer of onderskryf nie enige sodanige derdeparty-webwerwe nie. Jy stem in dat thrivefreeze.com-partye nie verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige inhoud nie, goedere of dienste verskaf op of deur hierdie buite-webwerwe of vir jou gebruik of onvermoë om sulke webwerwe te gebruik. Jy sal hierdie skakels op jou eie risiko gebruik.

Sonder om die voorafgaande te beperk, jou korrespondensie of saketransaksies met, of deelname aan promosies van, adverteerders wat op of deur die gebruik van die webwerf gevind word, insluitend betaling vir en aflewering van verwante goedere of dienste, en enige ander terme, voorwaardes, waarborge of vertoë wat verband hou met sulke transaksies, is slegs tussen jou en so adverteerder. Jy stem in dat thrivefreeze.com-partye nie verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige verlies of skade van enige aard wat aangegaan word as gevolg van enige sodanige transaksies of as gevolg van die teenwoordigheid van sulke adverteerders op die webwerf nie..

4. Vrywaring; Beperking van aanspreeklikheid

JY VERSTAAN EN STEM UITDRUKLIK DIT IN: JOU GEBRUIK VAN DIE WERF IS OP JOU ALLEEN RISIKO. DIE WERF EN DIE MATERIAAL HIERIN VERHAAL WORD VERSKAF OP 'N "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" BASIS. BEHALWE AS ANDERS UITDRUKKELIJK VERSKAF IN HIERDIE OOREENKOMS, thrivefreeze.com., SY OUER, FILIALE EN ANDER GEAFFILIEERDE MAATSKAPPYE EN HUL ONDERSKEIDE BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS EN ANDER VERTEENWOORDIGERS (KOLLEKTIEF, “thrivefreeze.com PARTYTJIES”) WYS UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, HETSY UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT DIE geïmpliseerde waarborge van verkoopbaarheid nie, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL EN NIE-Skending.

BEHALWE AS ANDERS UITDRUKKELIJK VERSKAF IN HIERDIE OOREENKOMS, thrivefreeze.com PARTYTE MAAK GEEN WAARBORG DAT NIE (ek) DIE WERF SAL AAN U VEREISTES VOLDOEN, (II) DIE WERF SAL ONONDERBREEK WEES, TYDIG, VEILIG, OF FOUTVRY, (III) DIE RESULTATE WAT UIT DIE GEBRUIK VAN DIE WERF VERKRY KAN WORD, SAL Akkuraat OF BETROUBAAR WEES, (IV) DIE KWALITEIT VAN ENIGE PRODUKTE, DIENSTE, INLIGTING, OF ANDER MATERIAAL WAT DEUR JOU DEUR DIE WERF VERKRY IS, SAL AAN JOU VERWAGINGS VOLDOEN, EN (V) ENIGE FOUTE IN DIE WERF SAL GEKORG WORD. ENIGE MATERIAAL WAT AFGELAAI OF ANDERS WORD DEUR DIE GEBRUIK VAN DIE DIENS VERKRY, WORD OP JOU EIE DISKRESIE EN RISIKO GEDOEN EN JY SAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIK WEES VIR ENIGE SKADE AAN JOU REKENAARSTELSEL OF VERLIES VAN DIE DATASTELLING DAARVAN 'N DATASTELLING.. GEEN RAAD OF INLIGTING NIE, HETSY MONDELING OF SKRIFTELIK, WAT DEUR U VERKRY IS VANAF thrivefreeze.com PARTYE OF OP OF DEUR DIE WERF SAL ENIGE WAARBORG SKEP NIE UITDRUKKELIJK IN HIERDIE OOREENKOMS VERMELD.

ALLE PRODUKTE EN DIENSTE WAT OP OF DEUR DIE WERF GEKOOP IS, IS SLEGS ONDERWORPE AAN ENIGE WAARBORGE VAN HULLE RESPEKTIEKTE VERVAARDIGERS, VERSPREIDERS EN/OF VERSKAFFERS, INDIEN ENIGE. IN DIE VOLSTE OMVANG TOEGELAAT DEUR TOEPASSELIJKE WET, thrivefreeze.com PARTYE WYS ALLE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, OF UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer, INSLUITEND, ENIGE geïmpliseerde waarborge, TEN OPSIGTE VAN DIE PRODUKTE EN DIENSTE GELYS OF GEKOOP OP OF DEUR DIE WERF. SONDER BEPERKING VAN DIE ALGEMEENHEID VAN DIE VOORGAANDE, homikfectionservices.org PARTYE WYS UITDRUKLIK ALLE AANSPREEKLIKHEID VIR PRODUKFOUT OF DEFEKT, EISE WAT AAN GEWONE DRAG AANGESIEN IS, PRODUK MISBRUIK, MISBRUIK, PRODUKWYSIGING, ONBEHOORLIKE PRODUKTEKEUSE EN NIE-NAKOMING AAN ENIGE GEDRUKTE AANWYSINGS. PRODUKTE WORD SLEGS VIR VROULIKE GEMAAK.

thrivefreeze.com PARTYE SAL ONDER ENIGE OMSTANDIGHEDE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE SKADE VAN ENIGE AARD WAT UIT, IN VERBAND MET OF VERBAND MET DIE GEBRUIK VAN OF ONVERMOË OM DIE WERF TE GEBRUIK, ENIGE AANSPREEKLIKHEID INSLUITEND (ek) AS 'N UITGEWER VAN INLIGTING, (II) AS 'N HERVERKOPER VAN ENIGE PRODUKTE OF DIENSTE, (III) VIR ENIGE DEFEKTE PRODUKTE, (IV) VIR ENIGE VERKEERDE OF ONNAkkurate INLIGTING, (V) VIR ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF BLOKKERING VAN JOU OORDRAGTE OF DATA, (ONS) VIR VERKLARINGS OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTY OP DIE WERF, OF (VII) VIR ENIGE ANDER AANGELEENTHEID MET BETREKKING TOT HIERDIE WEBWERF OF ENIGE DERDE PARTY WEBWERF. HIERDIE IS 'N OMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID WAT VAN TOEPASSING IS OP ALLE SKADE VAN ENIGE AARD, ENIGE DIREK INSLUIT, INDIREK, SPESIAAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF GOOD WILL, LOSS OF USE, LOSS OF DATA, COST OF PROCURING SUBSTITUTE GOODS, SERVICES OR INFORMATION, LITIGATION OR THE LIKE), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF AN INDIVIDUAL ADVISES OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE LIMITATIONS OF LIABILITY SET FORTH HEREIN ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEENthrivefreeze.com PARTIES AND YOU. THE PRODUCTS, INFORMATION AND SERVICES OFFERED ON AND THROUGH THE SITE WOULD NOT BE PROVIDED WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, THE SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY OF thrivefreeze.com PARTIES FOR ANY REASON, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE OR CLAIM WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY YOU FOR ANY PRODUCT, INFORMATION OR SERVICE PURCHASED BY YOU FROM thrivefreeze.com ON THIS SITE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE DISCLAIMER OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR CERTAIN TYPES OF DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE DISCLAIMERS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH JURISDICTIONS, THE EXCLUSIONS AND LIABILITY ARE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

5. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold harmless thrivefreeze.com against all claims, demands, causes of action, losses, expenses, damages and costs, including any reasonable attorneys’ fees, resulting or arising from or relating to your use of or conduct on the Site, any activity related to your account by you or any other person, any material that you submit to, post on or transmit through the Site, your breach of this Agreement, your infringement or violation of any rights of another, or termination of your access to the Site.

6. Site Usage; Termination of Usage

You are required to establish an account on this Site in order to take advantage of certain features of this Site, such as using the forum. If you provide information on this Site, you agree to (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Site, en (b) maintain and promptly update such information to keep it true, accurate, current and complete to the extent the Site facilitates such updates. If you provide any information that is false, inaccurate, outdated or incomplete, or thrivefreeze.com has reasonable grounds to suspect that such information is false, inaccurate, outdated or incomplete, thrivefreeze.com has the right to suspend or terminate your account and prohibit any and all current or future use of the Site (or any portion thereof) by you.

You will create a username and password while completing the account registration process. You are responsible for maintaining the confidentiality of the password and account, and are fully responsible for all activities that occur under your password or account. You agree to (a) immediately notify thrivefreeze.com of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, en (b) ensure that you exit from your account at the end of each session. You agree to be responsible for all charges resulting from the use of your account on the Site, insluitend heffings wat voortspruit uit ongemagtigde gebruik van jou rekening voordat jy stappe gedoen het om so 'n voorkoms te voorkom deur jou wagwoord te verander en thrivefreeze.com in kennis te stel.. thrivefreeze.com Partye kan nie en sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade wat voortspruit uit jou versuim om aan hierdie afdeling te voldoen nie.

Jy stem in om hierdie webwerf slegs vir wettige doeleindes te gebruik, en dat jy verantwoordelik is vir jou gebruik van en kommunikasie op die webwerf. Jy stem in om nie enige onwettige op hierdie webwerf te plaas of dit deur te stuur nie, inbreuk maak, dreigend, teisterend, lasterlik, vulgêr, obseen, onheilig, onwelvoeglik, aanstootlik, haatlike of andersins aanstootlike materiaal van enige aard, insluitend enige materiaal wat kriminele gedrag of gedrag aanmoedig wat tot siviele aanspreeklikheid sou lei, skend ander se intellektuele eiendomsregte of skend andersins enige toepaslike plaaslike, staat, nasionale of internasionale reg. U stem in om nie hierdie webwerf te gebruik op enige manier wat inmeng met die normale werking daarvan of met enige ander gebruiker se gebruik en genot van die webwerf.

Jy stem verder in dat jy op geen manier toegang tot hierdie webwerf sal verkry nie, behalwe deur die koppelvlak wat deur thrivefreeze.com verskaf word vir toegang tot die webwerf. Die skep of instandhouding van enige skakel vanaf 'n ander webwerf na enige bladsy op hierdie webwerf sonder die vooraf skriftelike magtiging van thrivefreeze.com is verbode. Dit is verbode om hierdie webwerf of enige inligting of materiaal wat op hierdie webwerf in rame of op soortgelyke wyse op 'n ander webwerf vertoon word sonder die vooraf skriftelike magtiging van thrivefreeze.com te laat loop of te vertoon.. Any permitted links to this Site must comply with all applicable laws, rule and regulations.

thrivefreeze.com makes no representation that Materials contained on the Site or products described or offered on the Site are appropriate or available for use in jurisdictions outside the United States, or that this Agreement complies with the laws of any other country. Visitors who use the Site and reside outside the United States do so on their own initiative and are responsible for compliance with all laws, if and to the extent local laws are applicable. You agree that you will not access this Site from any territory where its contents are illegal, and that you, and not thrivefreeze.com Parties, are responsible for compliance with applicable local laws.

This Agreement is effective unless and until terminated by either you or thrivefreeze.com. You may terminate this Agreement at any time, provided that you discontinue any further use of this Site. thrivefreeze.com also may terminate or suspend this Agreement, at any time, without notice, and accordingly deny you access to the Site, if in thrivefreeze.com sole discretion you fail to comply with any term or provision of this Agreement or your use is harmful to the interests of another user or thrivefreeze.com Parties. Upon any termination of the Agreement by either you or us, you must promptly destroy all materials downloaded or otherwise obtained from this Site, as well as all copies of such materials, whether made under the terms of use or otherwise. thrivefreeze.com reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Site (or any part thereof) with or without notice. Except as otherwise expressly stated in this Agreement, you agree that thrivefreeze.com Parties shall not be liable to you or to any third party for any modification, suspension or discontinuation of the Site.

You agree that thrivefreeze.com may terminate or suspend your access to all or part of this Site, without notice, for any conduct that thrivefreeze.com, in its sole discretion, believes is in violation of this Agreement or any applicable law or is harmful to the interests of another user orthrivefreeze.com Parties.

7. User Content and Conduct

Where applicable at the Site, you are invited to post your own content (“User Content”). Please note that this Site is intended for adult use; if you are under the age of 18, do not submit any User Content to this Site.

You understand that all User Content, whether you have publicly posted on a forum or privately transmitted to another Site user or to us, is your sole responsibility. Though the Site is designed to be a safe place to share such User Content, thrivefreeze.com cannot guarantee that other users will not misuse the User Content that you share. If you have any User Content that you would like to keep confidential and/or do not want others to use, do not post it to the Site. Under no circumstances will thrivefreeze.com be liable in any way for any User Content, insluitend, but not limited to, any errors or omissions in any User Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any User Content posted, emailed or otherwise transmitted via the Site. thrivefreeze.com, IS NOT RESPONSIBLE FOR A USER’S MISUSE OR MISAPPROPRIATION OF ANY USER CONTENT YOU POST TO THE SITE.

By posting or and submitting any User Content at the Site, or emailing us any content, you hereby grant thrivefreeze.com, a royalty-free, fully paid up, perpetual, irrevocable, non-exclusive and fully sub licensable right and license to use, reproduseer, modify, adapt, publish, translate, combine with other works, create derivative works from, versprei, presteer, edit and display such User Content (in whole or part) worldwide and/or to incorporate it in other works in any form, media, or technology now known or later developed. You specifically waive any “moral rights” in and to the User Content. The foregoing grant includes, without limitation, any copyrights and other intellectual property rights in and to your User Content. You represent and warrant that: you own the User Content posted by you on or through the Site or otherwise have the right to grant the license set forth in this Section 10; and the posting of your User Content on or through the Site does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person. You agree to pay for all royalties, fees, and any other monies owing any person by reason of any User Content you posted to or through the Site.

Jy erken en stem in dat thrivefreeze.com gebruikersinhoud kan bewaar en ook gebruikersinhoud kan openbaar indien dit deur die wet vereis word of in die goeie trou oortuiging dat sodanige bewaring of openbaarmaking redelikerwys nodig is om: wetlike proses na te kom; hierdie ooreenkoms af te dwing; reageer op bewerings dat enige gebruikerinhoud die regte van derde partye skend; of die regte te beskerm, eiendom, of persoonlike veiligheid van thrivefreeze.com, sy gebruikers en die publiek. Jy verstaan ​​dat die tegniese verwerking en oordrag van die webwerf, insluitend jou gebruikersinhoud, kan behels: uitsendings oor verskeie netwerke; en veranderinge om te voldoen aan en aan te pas by tegniese vereistes van die koppeling van netwerke of toestelle.

You agree to each of the conditions in this Agreement and further agree that each of these conditions applies forever and broadly with regard to thrivefreeze.com worldwide. Posting of User Content to or through the Site, including ideas or disclosures of opinions, is voluntary on your part. No confidential or contractual relationship is established by your posting or providing of User Content or is to be implied by our review or subsequent use of your User Content. thrivefreeze.com shall not be liable for any disclosure of any User Content, including opinion(s) or suggestion(s), you post or submit to or through the Site, including photographs, videos and written testimonials. You warrant that you have full authority to make any such submission and indemnify thrivefreeze.com. thrivefreeze.com SHALL BE ENTITLED TO UNRESTRICTED USE OF ANY USER CONTENT IT MAY RECEIVE FROM YOU AT OR THROUGH THE SITE, FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER, COMMERCIAL OR OTHERWISE, WITHOUT COMPENSATION TO YOU AS PROVIDER OF THE USER CONTENT.