Αποξηραμένα φρούτα με κατάψυξη

Eat anywhere, anytime and at any occasion

Freeze dried fruits are washed, sliced, and ready to eat. Our freeze dry process gently removes moisture and locks in nutrients, so your food stays naturally preserved instead of decaying on the shelf.
HEALTHIER
Vitamins and nutrients are locked in, so your food stays fresh.
TASTIER
Flavorful berries, ροδάκινα, and bell peppers as ripe as the day they were picked.
FRESHER
No mold or slimy mushrooms. Freeze dried food stays fresh without preservatives!
EASIER
No more washing, peeling, chopping, thawing. the list goes on. Bye, bye prep time.
WASTELESSIER
Maybe we’ll coin that. No more letting your food (και $) go to waste.

Full of Nutrients

Our Nutrilock Promise insures that our produce has as close to what nature intended as possible.

Tested

Because not only is quality our top priority so is food safety. All food is tested for biologicals before it hits the freeze-driers and after!

Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ

Eating a juicy peach can bemessy. Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ, Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ, Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ, Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ. Τα σνακ είναι μια επιλογή από διάφορα λυοφιλοποιημένα τρόφιμα σε μικρά σακουλάκια που έχουν το τέλειο μέγεθος για σνακ.

Fresher than Fresh

You aren’t going to be able to tell the difference. Did you just pick it? Or just you just grab a handful out of the can?