آبگیری شده در مقابل خشک شده یخ زده

Dehydrated VS. Freeze dried

بسیاری از مردم فکر می کنند محصولات خشک شده یخ زده و محصولات خشک شده یکسان هستند. در حالی که هر دو برای ذخیره سازی طولانی مدت و کیت های اضطراری خوب هستند, "عمر ماندگاری" آنها متفاوت است, همانطور که فرآیند حفظ آنها است.

 

 

  1. مرطوب: انجماد خشک کردن حدود 98 درصد رطوبت موجود در غذا, در حالی که کم آبی حدود 90 درصد.
  2. ماندگاری: محتوای رطوبت بر ماندگاری تأثیر دارد, با غذاهای منجمد خشک بین دو 25 و 30 سال ها, و محصولات کم آب ماندگار در مورد 15 به 20 سال ها.
  3. تغذیه: غذای خشک شده یخ زده بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی اصلی محصولات تازه را حفظ می کند, در حالی که فرآیند کم آبی می تواند به راحتی آن مواد مغذی را تجزیه کند.