E hopu wikiwiki, E hopu wikiwiki
E hopu wikiwiki !

E hopu wikiwiki

ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai.. ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai. 5 ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai..

Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai

Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai, Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai. Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai?Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai.

ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai.

ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai, Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai.

ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai.

ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai.. ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai., ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai.. ʻO nā kīkī he koho o nā meaʻai maloʻo maloʻo like ʻole i loko o nā ʻeke liʻiliʻi i ka nui kūpono no nā meaʻai..

Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai

Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai? Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai! Mālama kā mākou meaʻai i kā lākou meaʻai a me ka ʻono ʻole me ka hoʻohui ʻole ʻana i kekahi mea kikoʻī—no laila maʻemaʻe ka mea āu e ʻai ai.