UA TSAUG NTAU TSHAJ PLAWS


Ua Tus Kws Pab Tswv Yim Txog Lub Neej! Kawm paub tias koj tuaj yeem ua qhov txawv ntawm lwm tus lub neej los ntawm kev txhawb nqa kev noj qab haus huv, khoom noj khoom haus thiab cua khov khov qhuav txiv hmab txiv ntoo, khoom noj txom ncauj, veggies, nqaij thiab npaj noj mov!