បង្កកបន្លែស្ងួត

Thrive freeze dried vegetables are guaranteed to taste fresh for years to come

Maintain a well-balanced diet and active lifestyle

Thrive life vegetables, ពោរពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម, វីតាមីន, ប្រូតេអ៊ីនគ្មានខ្លាញ់, ជាតិសរសៃ, and are great low-calorie snacks. There are tips to make it easier to incorporate more vegetables into your diet.
Eating salads is an easy and affordable way to consume more green leafy vegetables, as well as many others, such as tomatoes, cucumbers, onions, celery, ការ៉ុត, និង​ច្រើន​ទៀត. But rinsing, drying, and slicing lettuce after a long day can be very difficult for a simple dish.

អាហាររបស់យើងរក្សាបាននូវអាហាររូបត្ថម្ភ និងរសជាតិរបស់វា ដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមអ្វីជារូបភាព ដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកកំពុងញ៉ាំគឺស្អាត

អាហាររបស់យើងរក្សាបាននូវអាហាររូបត្ថម្ភ និងរសជាតិរបស់វា ដោយមិនចាំបាច់បន្ថែមអ្វីជារូបភាព ដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកកំពុងញ៉ាំគឺស្អាត, we get fresh veggies that stay fresh for months without preservatives.

NO GMOs

thrive life veggies grown and ripened on a family farm, our freeze dried veggies maintains their nutrition and flavor without adding anything sketchy.