Дехидрирано наспроти сушено со замрзнување

Дехидрирани VS. Исушени со замрзнување

Многу луѓе мислат дека сушените производи со замрзнување и дехидрираните производи се иста работа. Иако и двете се добри за долгорочно складирање и комплети за итни случаи, нивниот „рок на траење што го одржува животот“ е различен, како и процесот на нивно зачувување.

 

 

  1. Влага: Сушењето со замрзнување отстранува околу 98 проценти од влагата во храната, додека дехидрацијата отстранува околу 90 проценти.
  2. Рок на траење: Содржината на влага има ефект врз рокот на траење, со замрзната храна која трае помеѓу 25 и 30 години, и дехидрирани производи кои траат околу 15 до 20 години.
  3. Исхрана: Смрзнато сушена храна ги задржува повеќето од оригиналните витамини и минерали од свежите производи, додека процесот на дехидрација може лесно да ги разложи тие хранливи материи.