ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കും

ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കും

ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ആണ്. ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിംഗ് പ്രക്രിയയെ ആശ്രയിച്ച് ഫ്രീസ് ഉണക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും, ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഉണക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സംഭരണവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ തരവും. ത്രൈവ് ലൈഫ് ഫ്രീസ് ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ നിലനിൽക്കും 8 വർഷങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു 20 വർഷങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിംഗ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഉണക്കിയ ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാനും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീസ് ഉണങ്ങിയ പച്ചക്കറികളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും, കൂടാതെ ഫ്രൈസ് ഉണക്കിയ വാഴപ്പഴം പോലെ ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക.

ഞങ്ങളുടെ നൂതനമായ ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ, ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വെള്ളവും നീക്കം ചെയ്യുകയും പോഷകങ്ങൾ പൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു, അതായത് ത്രൈവ് ഫുഡ്സ് വളരെക്കാലം ഫ്രഷ് ആയി തുടരും! സംഭരണ ​​സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഷെൽഫ് ആയുസ്സ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ലളിതമായ പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞത് നീണ്ടുനിൽക്കും 6 നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭിച്ച സമയം മുതൽ മാസങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ മിക്ക ടിന്നിലടച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തുറന്ന് ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും 25 തുറക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് - പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ചേർക്കാതെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു!

ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുംഭക്ഷ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ എല്ലാ രീതികൾക്കും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ദീർഘകാലത്തേക്ക് പോഷകാഹാരം നിലനിർത്തുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഫ്രീസ്-ഡ്രൈയിംഗ് പ്രക്രിയ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. Shelf life is important when you’re looking for preserved foods for regular daily use or stocking up on emergency supplies.

ഷെൽഫ് ലൈഫ് ടെർമിനോളജി
മിക്ക ഫ്രീസ് ഉണങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും "ദീർഘകാല ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്,” അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. ആദ്യം, "ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മികച്ചത്" എന്നത് ഭക്ഷണം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചിയും പോഷണവും നിലനിർത്തുന്ന സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.. This is the date listed on most products in the grocery store. It’ll typically be between a few weeks and a few years, depending on the product.

There’s also the “life sustaining shelf life,” which indicates the length of time the product will sustain life without decaying or becoming inedible. This can be anywhere from a few years to a few decades. It all comes down to the preservation process and its storage conditions.

STORAGE CONDITIONS
Several key storage conditions have huge impacts on the shelf life of freeze-dried food.

thrive life freeze drying process

Oxygen: Oxygen in the air can have negative effects on the nutrients, വിറ്റാമിനുകൾ, രസം, and color in food. It can also increase the growth of microorganisms like bacteria. Having an airtight seal on food in storage is a must for preserving shelf life.
ഈർപ്പം: Moisture also creates a beneficial environment for microorganisms, resulting in spoilage and deterioration of freeze-dried food. Shelf life is significantly shortened when food is stored in a damp area.
Light: When food is exposed to light, it can deteriorate the proteins, വിറ്റാമിനുകൾ, and nutrients in it. This can quickly result in discoloration and off-flavors, so be sure to store your products in a dark area.
Temperature: High temperatures cause proteins to break down and vitamins to be destroyed, affecting the color, രസം, and odor of preserved food. Storing food in a warm environment will quickly deteriorate its shelf life.