Zásady ochrany osobných údajov

THRIVE Zmrazenie Podmienky ochrany súkromia

Zaviazali sme sa chrániť svojich hostí a poskytovať bezpečné a zdravé prostredie pre všetkých. Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov a podmienky používania tejto webovej stránky a informácie na nich uvedené. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať náš firemný tím.

Zásady ochrany osobných údajov

THRIVE Freeze („My“, „My“, alebo „náš“) prevádzkuje thrivefreeze.com webovú stránku a mobilnú aplikáciu (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, použitie a zverejnenie osobných údajov, keď používate našu Službu a možnosti, ktoré ste s týmito údajmi spojili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšovanie Služby. Používaním Služby, súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov definované inak, pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Podmienkach.

Definície

 • Služby Služba znamená thrivefreeze.com webovú stránku .
 • Osobné údaje Osobné údaje znamenajú údaje o žijúcom jednotlivcovi, ktorého je možné podľa týchto údajov identifikovať (alebo z týchto a ďalších informácií, ktoré buď máme v držbe, alebo ktoré pravdepodobne prídu do našej držby).
 • Údaje o použití Údaje o používaní sú údaje zhromaždené automaticky, buď generované použitím Služby, alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad, trvanie návštevy stránky).
 • Cookies Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom prístroji (počítač alebo mobilné zariadenie).
 • Správca údajov Prevádzkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá (samostatne alebo spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účel, na ktorý a akým spôsobom sú osobné údaje poskytované, alebo majú byť, spracované. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov, sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov.
 • Spracovatelia údajov (alebo poskytovatelia služieb) Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb) znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene správcu údajov. Na efektívnejšie spracovanie vašich údajov môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb..
 • Dotknutá osoba (alebo Používateľ) Dotknutá osoba je každý žijúci jedinec, ktorý používa našu Službu a je predmetom Osobných údajov.

Zhromažďovanie a použitie informácií

Zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely, aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať našu službu.

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby, môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné identifikačné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať ("Osobné údaje"). Môžu obsahovať osobné identifikačné údaje, ale nie je obmedzený iba na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, Štát, Provincie, PSČ, Mesto
 • Súbory cookie a údaje o použití

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom bulletinov, marketingové alebo propagačné materiály a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akýchkoľvek, alebo všetko, týchto oznámení od nás vykonaním odkazu na odhlásenie alebo pokynov uvedených v ľubovoľnom e-maile, ktorý pošleme, alebo kontaktovaním nás.

Údaje o použití

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom neho („Údaje o použití“).

Tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako je napríklad adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k Službe pomocou mobilného zariadenia, tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako napríklad typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID vášho mobilného zariadenia, adresu IP vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o polohe

Môžeme použiť a uložiť informácie o vašej polohe, ak nám na to dáte súhlas („Údaje o polohe“). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej Služby, vylepšiť a prispôsobiť našu Službu.

Službu určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať, keď našu Službu použijete kedykoľvek, prostredníctvom nastavení zariadenia.

Sledovanie & Údaje o cookies

Na sledovanie aktivity v našej službe používame cookies a podobné technológie sledovania a uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým objemom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používajú sa aj ďalšie sledovacie technológie, napríklad majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na vylepšenie a analýzu našej Služby.

Môžete dať prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby určil, kedy sa súbor cookie odosiela. Avšak, ak neprijímate cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Session cookies. Na prevádzku našej Služby používame súbory cookie relácie.
 • Preferenčné súbory cookie. Používame súbory cookie preferencií, aby sme si zapamätali vaše preferencie a rôzne nastavenia.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Na bezpečnostné účely používame bezpečnostné súbory cookie.

Používanie údajov

THRIVE Freeze používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • Poskytovať a udržiavať našu Službu
 • Aby sme vás informovali o zmenách v našej Službe
 • Aby sme vám umožnili podieľať sa na interaktívnych funkciách našej Služby, keď sa tak rozhodnete
 • Poskytovať zákaznícku podporu
 • Zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli vylepšiť našu Službu
 • Monitorovať používanie našej Služby
 • Zistiť, predchádzať a riešiť technické problémy
 • Poskytnúť vám novinky, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, služby a udalosti, ktoré ponúkame, sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo sa o ne informovali, pokiaľ ste sa nerozhodli tieto informácie nedostávať

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), THRIVE Zmrazenie právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme..

THRIVE Freeze môže spracovávať vaše osobné údaje, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu
 • Dali ste nám na to povolenie
 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a nie je ovplyvnené vašimi právami
 • Na účely spracovania platieb
 • Dodržiavať zákon

Uchovávanie údajov

THRIVE Freeze uchová vaše osobné údaje iba tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme vaše údaje uchovávali v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a zásady.

THRIVE Freeze tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o použití sa spravidla uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej Služby, or we are legally obligated to retain this data for longer periods.

Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to – and maintained on – computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ from those of your jurisdiction.

If you are located outside United States and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to United States and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

THRIVE Freeze podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. K prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny nedôjde, pokiaľ neexistujú adekvátne kontroly vrátane bezpečnosti vašich osobných údajov a ďalších osobných údajov.

Zverejnenie údajov

Zverejnenie pre účely presadzovania práva

Za určitých okolností, Spoločnosť THRIVE Freeze môže byť povinná zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci. (napr. súd alebo vládna agentúra).

Zákonné požiadavky

THRIVE Freeze môže zverejniť vaše Osobné údaje v dobrej viere v presvedčenie, že je to potrebné:

 • Splniť zákonnú povinnosť
 • Na ochranu a obranu práv alebo majetku THRIVE Freeze
 • Predchádzať alebo vyšetrovať možné priestupky v súvislosti so Službou
 • Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov Služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie sú 100% zabezpečiť. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť.

Naše pravidlá týkajúce sa „Nesledovania“ signálov podľa kalifornského zákona o ochrane online (CalOPPA)

Nepodporujeme funkciu Nesledovať („DNT“). Do Not Track je predvoľba, ktorú môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači, aby informovala webové stránky, že nechcete byť sledovaní.

Službu Nesledovať môžete povoliť alebo zakázať na stránke Predvoľby alebo Nastavenia vo webovom prehliadači.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Cieľom THRIVE Freeze je podniknúť primerané kroky, aby ste mohli vykonať nápravu, doplniť, vymazať alebo obmedziť použitie vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás vedieme, a ak chcete, aby boli odstránené z našich systémov, prosím kontaktuj nás.

Za určitých okolností, máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizovať alebo vymazať informácie, ktoré o vás máme. Kedykoľvek to bolo možné, máte prístup, aktualizujte alebo požiadajte o vymazanie svojich osobných údajov priamo v sekcii nastavení účtu. Ak nemôžete tieto činnosti vykonať sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo na poskytnutie štruktúrovanej kópie informácií, ktoré o vás máme, strojovo čitateľný a bežne používaný formát.
 • Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, keď sa spoločnosť THRIVE Freeze spoliehala na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Predtým, ako odpovieme na vaše žiadosti, môžeme vás požiadať, aby ste si overili svoju totožnosť.

Máte právo sťažovať sa u úradu na ochranu údajov o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Pre viac informácií, obráťte sa na miestny úrad na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Poskytovatelia služieb

Na uľahčenie poskytovania našej služby môžeme zamestnať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán („Poskytovatelia služieb“), poskytovať Službu v našom mene, vykonávať služby spojené so Službou alebo nám pomáhať pri analýze spôsobu používania našej Služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba na účely vykonávania týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani používať na iné účely..

Analytika

Na sledovanie a analýzu používania našej Služby môžeme používať poskytovateľov služieb tretích strán.

 • Google Analytics Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a nahlasuje prenos na webe. Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sú zdieľané s ostatnými službami Google. Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextové a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google, navštívte stránku Google Privacy & Podmienky webová stránka: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behaviorálny remarketing

Spoločnosť THRIVE Freeze používa remarketingové služby na inzerciu na webových stránkach tretích strán, ktoré ste dostali po návšteve našej Služby. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizujte a zobrazujte reklamy na základe vašich minulých návštev našej Služby.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme nad týmto obsahom nijakú kontrolu a nepreberáme za ne zodpovednosť, zásady alebo postupy ochrany súkromia webov alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Naša služba neoslovuje nikoho mladšieho ako 18 („Deti“).

Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 18 rokov 18. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomí, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, prosím kontaktuj nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodiča, podnikáme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme občas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť e-mailom alebo prominentným oznámením o našej službe, pred nadobudnutím účinnosti zmeny a aktualizujte „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili akékoľvek zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.