อบแห้งกับแห้งแช่แข็ง

Dehydrated VS. Freeze dried

Many people think freeze-dried products and dehydrated products are the same thing. While they’re both good for long-term storage and emergency kits, their “life sustaining shelf life” is different, as is their preservation process.

 

 

  1. Moisture: Freeze-drying removes about 98 percent of the moisture in food, ในขณะที่การคายน้ำเอาประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์.
  2. อายุการเก็บรักษา: ความชื้นมีผลต่ออายุการเก็บ, กับอาหารแห้งแช่แข็งที่อยู่ระหว่าง 25 และ 30 years, และผลิตภัณฑ์ที่ขาดน้ำยาวนานประมาณ 15 ถึง 20 years.
  3. โภชนาการ: อาหารแช่แข็งยังคงรักษาวิตามินและแร่ธาตุดั้งเดิมส่วนใหญ่ของผักผลไม้สดไว้ได้, ในขณะที่กระบวนการคายน้ำสามารถย่อยสลายสารอาหารเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย.