A rave oioi i te reira, amuamu maitai
e oaoa te mau taata atoa !

Te mau tamaa iti vitiviti i ni'a i te faaamaraa

Te mau taata tei ore i ite i te mau mea

Mea maramarama a'e i te pae varua

Ua ma'itihia te mau maa tamaa i roto i te mau pute na'ina'i tei ma'itihia e te pa'o amuamu tei riro ei mea au roa no te mau maa amuamu, te pute ra i roto i te tamaaraa, e aore râ, i roto i te mau tauihaa rû. E nehenehe ta outou e ma'iti mai roto mai i te tahi mau maa tamaaraa au maitai e ia faaî i ta outou afata amuamu i ni'a i te 5 te mau mânâraa — ano'i e e tu'ati i to outou au.

Ua faaî i te maa marô

Na roto noa i te tatararaa i te haumi, e roaa ia tatou te mau hotu apî e te mau mea apî e vai apî noa no te mau ava'e e aita e taata faatîtî ore. E nehenehe anei i te mau răta apî e rave i te reira?o.

E mea ti'amâ te mana'o hara

Ua paari e ua ti'a i ni'a i te hoê faaapu utuafare, e tape'a noa ta matou maa i te maa e te huru o te maa ma te ore e tuu atu i te tahi mau mea ha'iha'i—no reira, te mea ta oe e amu ra e mâ ïa, te mau mea ora e te mau.

I ni'a i te mou'a

Te amuraa i te hoê pea au maitai... hue. Aita râ, iriti noa i te pute, haru i te tahi mau poro'i, e tamau noa i te haere. Wala nang kailangan ang mga tungkulang.o.

Mea au roa

Ua tamata tamau noa oia i te hoê ûa taora iti apî i Costa Rica? A iriti i te pute e e na oe e! Na te pa'earaa i te maro e faatupu i te reira.