Политика за поверителност

Условия за поверителност на THRIVE Freeze

Ние се ангажираме да защитим нашите гости и да осигурим безопасна и здравословна среда за всички. Моля, прегледайте нашата политика за поверителност и условия за ползване на този уебсайт и информацията, предоставена в него. Чувствайте се свободни да се свържете с нашия корпоративен екип, ако имате въпроси.

Политика за поверителност

ТРАЙВ Замразете ("нас", "ние", или "нашите") оперира thrivefreeze.com уебсайт и мобилно приложение (наричано по-долу "Услуга").

Тази страница ви информира за нашите правила по отношение на събирането, използване и разкриване на лични данни, когато използвате нашата услуга и изборите, които сте свързали с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Чрез използване на Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в тази Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същото значение като в нашите Общи условия.

Определения

 • Обслужване Обслужване означава thrivefreeze.com уебсайт .
 • Лични данни Лични данни означава данни за живо лице, което може да бъде идентифицирано от тези данни (или от тази и друга информация, която притежаваме или има вероятност да дойде в наше притежание).
 • Данни за употреба Данните за използване са данни, събирани автоматично или генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например, продължителността на посещението на страницата).
 • Бисквитки Бисквитките са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).
 • Контролер на данни Администратор на данни означава физическото или юридическото лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който се използва всяка лична информация, или трябва да бъдат, обработвани. За целите на тази Политика за поверителност, ние сме администратор на вашите лични данни.
 • Процесори на данни (или доставчици на услуги) Процесор на данни (или Доставчик на услуги) означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни. Може да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме вашите данни по-ефективно.
 • Субект на данни (или потребител) Субект на данни е всяко живо лице, което използва нашата услуга и е обект на лични данни.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да ви предоставим и подобрим нашата услуга.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентифициране с вас ("Лични данни"). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес, състояние, провинция, Пощенски код, град
 • Бисквитки и данни за употреба

Може да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на всякакви, или всички, на тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с нас.

Данни за употреба

Може също така да събираме информация, която вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата от или през мобилно устройство („Данни за използване“).

Тези данни за използване може да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (e.g. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата с мобилно устройство, тези данни за използване може да включват информация като вида на мобилното устройство, което използвате, уникален идентификатор на вашето мобилно устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, вашата мобилна операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Данни за местоположение

Можем да използваме и съхраняваме информация за вашето местоположение, ако ни дадете разрешение за това („Данни за местоположението“). Ние използваме тези данни, за да предоставим функции на нашата Услуга, да подобрим и персонализираме нашата услуга.

Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение, когато използвате нашата услуга по всяко време чрез настройките на вашето устройство.

Проследяване & Данни за бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашата услуга и съхраняваме определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. въпреки това, ако не приемате бисквитки, може да не можете да използвате някои части от нашата услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Ние използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Ние използваме предпочитани бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

Използване на данни

THRIVE Freeze използва събраните данни за различни цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата услуга
 • За да ви уведомим за промени в нашата услуга
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите
 • За осигуряване на поддръжка на клиенти
 • За събиране на анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга
 • За да наблюдавате използването на нашата Услуга
 • Засичам, предотвратяване и разрешаване на технически проблеми
 • За да ви предоставя новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или запитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация

Правно основание за обработка на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Правното основание на THRIVE Freeze за събиране и използване на личната информация, описана в настоящата Политика за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който ги събираме.

THRIVE Freeze може да обработва Вашите лични данни, т.к:

 • Трябва да изпълним договор с вас
 • Дадохте ни разрешение да го направим
 • Обработката е в наш законен интерес и не се отменя от вашите права
 • За целите на обработката на плащанията
 • Да спазват закона

Запазване на данни

THRIVE Freeze ще запази вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и използваме вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), разрешаване на спорове и прилагане на нашите правни споразумения и политики.

THRIVE Freeze също така запазва Данните за използване за вътрешен анализ. Данните за употреба обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата Услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди.

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително Лични данни, may be transferred toand maintained oncomputers located outside of your state, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези на вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън Съединените щати и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Лични данни, в Съединените щати и да го обработват там.

Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от подаване на такава информация, представлява вашето съгласие за това прехвърляне.

THRIVE Freeze ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Разкриване на информация за правоприлагането

При определени обстоятелства, THRIVE Freeze може да бъде задължен да разкрие вашите лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от публични органи (e.g. съд или държавна институция).

Правни изисквания

THRIVE Freeze може да разкрие Вашите Лични данни с добросъвестно убеждение, че това действие е необходимо:

 • За да изпълните законово задължение
 • За защита и защита на правата или собствеността на THRIVE Freeze
 • За предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с Услугата
 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността
 • За защита от правна отговорност

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е такъв 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.

Our Policy on “Do Not TrackSignals under the California Online Protection Act (CalOPPA)

Не поддържаме Не проследявайте ("DNT"). Не проследявай е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтовете, че не искате да бъдат проследявани.

Можете да активирате или деактивирате „Не проследявайте“, като посетите страницата „Предпочитания“ или „Настройки“ на вашия уеб браузър.

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. THRIVE Freeze има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, изменям, изтриете или ограничите използването на вашите лични данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, Моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства, имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп, актуализирайте или изтрийте информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да получите достъп, актуализирайте или поискайте изтриване на вашите лични данни директно в раздела за настройки на вашия акаунт. Ако не можете сами да извършите тези действия, моля свържете се с нас, за да ви помогнем.
 • Право на поправка. Имате право да поискате коригирането на вашата информация, ако тази информация е неточна или непълна.
 • Правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни.
 • Правото на ограничаване. Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация.
 • Правото на преносимост на данни. Имате право да ви бъде предоставено копие на информацията, която имаме за вас, в структурирана, машинно четим и често използван формат.
 • Право на оттегляне на съгласието. Също така имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато THRIVE Freeze разчита на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация.

Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на подобни искания.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Доставчици на услуги

Можем да наемем компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата услуга ("Доставчици на услуги"), предоставят Услугата от наше име, извършвате услуги, свързани с Услугите, или ни помагате да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

 • Google Analytics Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете Поверителност на Google & Уеб страница с условия: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Поведенчески ремаркетинг

THRIVE Freeze използва услуги за ремаркетинг, за да ви рекламира на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата услуга. Ние и нашите доставчици трети страни използваме бисквитки, за да информираме, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните ви посещения на нашата услуга.

 • Google Ads (AdWords) Google Ads (AdWords) услугата за ремаркетинг се предоставя от Google Inc. Можете да се откажете от Google Анализ за дисплейно рекламиране и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата с настройки на Google Ads: http://www.google.com/settings/adsGoogle also recommends installing the Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – for your web browser. Добавката за браузър за отказване на Google Analytics предоставя на посетителите възможността да предотвратят събирането и използването на техните данни от Google Analytics. За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете Поверителност на Google & Уеб страница с условия: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Ремаркетинг на реклами в Bing Услугата за ремаркетинг на Bing Ads се предоставя от Microsoft Inc. Можете да се откажете от реклами въз основа на интереси на Bing Ads, като следвате техните инструкции: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsМожете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Microsoft, като посетите тяхната страница с Политика за поверителност: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 • кикотене Услугата за ремаркетинг в Twitter се предоставя от Twitter Inc. Можете да се откажете от рекламите на Twitter, базирани на интереси, като следвате техните инструкции: https://support.twitter.com/articles/20170405Можете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Twitter, като посетите тяхната страница с Политика за поверителност: https://twitter.com/privacy
 • Facebook Услугата за ремаркетинг във Facebook се предоставя от Facebook Inc. Можете да научите повече за рекламирането въз основа на интереси от Facebook, като посетите тази страница: https://www.facebook.com/help/164968693837950За да се откажете от рекламите на Facebook, базирани на интереси, следвайте тези инструкции от Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook се придържа към принципите за саморегулиране за онлайн поведенческа реклама, установени от Digital Advertising Alliance. Можете също да се откажете от Facebook и други участващи компании чрез Digital Advertising Alliance в САЩhttp://www.aboutads.info/choices/, алианса за цифрова реклама на Канада в Канадаhttp://youradchoices.ca/ или Европейският алианс за интерактивна цифрова реклама в Европаhttp://www.youronlinechoices.eu/, или се откажете, като използвате настройките на мобилното си устройство. За повече информация относно практиките за поверителност на Facebook, моля, посетете Политиката за данни на Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Pinterest Pinterest remarketing service is provided by Pinterest Inc.You can opt-out from Pinterest’s interest-based ads by enabling the “Do Not Trackfunctionality of your web browser or by following Pinterest instructionshttp://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-dataМожете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Pinterest, като посетите тяхната страница с Политика за поверителност: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
 • AdRoll Услугата за ремаркетинг на AdRoll се предоставя от Semantic Sugar, Inc. Можете да се откажете от ремаркетинга на AdRoll, като посетите тази уеб страница AdRoll Advertising Preferences: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseЗа повече информация относно практиките за поверителност на AdRoll, моля, посетете уеб страницата на Политиката за поверителност на AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy
 • AppNexus Услугата за ремаркетинг на AppNexus се предоставя от AppNexus Inc. Можете да се откажете от ремаркетинга на AppNexus, като посетите Поверителност & уеб страницата на платформата AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choicesЗа повече информация относно практиките за поверителност на AppNexus, моля, посетете уеб страницата Политика за поверителност на платформата AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политики или практики за поверителност на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е насочена към никого на възраст под 18 ("деца").

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под възрастта 18. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, Моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали Лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, предприемаме стъпки, за да премахнем тази информация от нашите сървъри.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всякакви промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще ви уведомим по имейл и/или известие на видно място за нашата услуга, prior to the change becoming effective and update the “effective dateat the top of this Privacy Policy.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.