ຈະເລີນເຕີບໂຕ freeze ຕາກໃຫ້ແຫ້ງສູດອາຫານ

ຈະເລີນເຕີບໂຕຜະລິດຕະພັນຊີວິດ

ຈະເລີນເຕີບໂຕຜະລິດຕະພັນຊີວິດ

ການກິນດີເປັນສິ່ງທີ່ຄົນພະຍາຍາມເຮັດໃນທຸກມື້ນີ້. ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກິນອາຫານສຸຂະພາບອາຫານບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານມີທີ່ໃຊ້ເວລາເພີ່ມເຕີມ. ທ່ານຊອກຫາຕົວທ່ານເອງຊອກຫາຄວາມຄິດຄ່ໍາ, ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍສູດໄວທີ່ມີສະເຫມີສຸຂະພາບ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະຊອກຫາຖ້ວຍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດເລື້ອຍໆ.

ບໍ່ວ່າອາຫານປະເພດໃດທີ່ເຈົ້າມັກກິນ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາແນວຄວາມຄິດອາຫານທີ່ຈະເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນມີຢູ່, ຈາກອາຫານໄວເພື່ອໃຫ້ອາຫານຢູ່ໃນຕາຕະລາງໄປຫາຫມາກໄມ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນຕັດສິນໃຈວ່າອັນໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການລອງກ່ອນ.

ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາແນວຄວາມຄິດອາຫານຄ່ໍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ vegetarian ໄດ້. ມີອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ເລືອກ; ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ຮັກຊີ້ນສາມາດເລືອກທີ່ຈະລອງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ດີກວ່າ, ເປັນອາຫານຈໍານວນຫຼາຍປະກອບມີຊີ້ນແລະທາດໂປຼຕີນ, ອາຫານສາລີ, ເມັດເຂົ້າຂາວທັນທີ ແລະອື່ນໆ. ໃຫ້ບົດສະຫຼຸບສັ້ນໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະເລີນເຕີບໂຕ.

 • ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດປະສົມ (ສະຕໍເບີຣີ, blueberries ແລະ raspberries)

ແທ້ໆ, any fruit mixture that you can mix easily is excellent. These berries are good sources of fiber and antioxidants. For convenience, you can even buy large bags of frozen fruit and pick up the required portions in the morning and they should be ready to eat in the early afternoon.

 • Carrots dices

Carrots are a good source of fiber and vitamin A. The dressing on the light ranch is certainly not as healthy as eating carrots, but only a small amount provides that extra boost to make it lookflavorful” “. I’m going to the light ranch because, in my opinion, the fat-free ranch has a terrible tastejust keep it with 2 tablespoons or less.

 • ຫມາກໄມ້ປ່າເມັດປະສົມ (ສະຕໍເບີຣີ, blueberries ແລະ raspberries)

ແທ້ໆ, any fruit mixture that you can mix easily is excellent. These berries are good sources of fiber and antioxidants. For convenience, you can even buy large bags of frozen fruit and pick up the required portions in the morning and they should be ready to eat in the early afternoon.

 

 • Green chili pepper

Green pepper is a good crunchy snack, providing a good source of fiber and some of the farmhouse sauce adds flavor without much negative impact. Just keep the sauce / sauce to 2 tablespoons or less.

The cucumber satisfies the crunchy urge and a good source of vitamins. Try a hummus with a little extra zing, like dill hummus, to satisfy the salty craving.

 • Scrambled egg mix

It is nature’s perfect food. Chicken eggs, which are commonly eaten by humans, are loaded with protein and choline, which are important in the production of essential amino acids. It contains several vitamins, such as vitamins A, B2, B6, B9 and B12, and minerals such as calcium, phosphorus and potassium. Egg yolk contains all vitamins A, D and E. When eggs are eaten raw, they provide the body with strength and energy.

 • Cereals

Grains such as rice, barley, wheat and corn are staple foods in many countries. They are classified as cereals and are the most important crop in the world, with very rich amounts of protein. Oats are a cereal very rich in protein. Oat meals are best served during breakfast as they provide enough energy for the day.

 • Nuts

Walnuts are generally healthy when raw. Many nuts are a good source of vitamin B2, E and contain traces of minerals like magnesium, phosphorus, copper and potassium. Raw nuts are mainly rich in protein, folic acid and fiber. Walnuts, if not cooked, are considered the healthiest, with twice as many antioxidants as other nuts.

 • ໝາກ ໄມ້

Fruits are very precious for humans because they are a source of water and good fibers. It is also a natural source of vitamin C. Most fruits are also rich in protein, including bananas, apples, melons, mangoes, peaches, ໝາກກ້ຽງ, cherries, jackfruit and olives. To enrich your body with protein, you can include these fruits in your diet. Chewing some of these fruits for snacks will also give you a healthy protein boost.

 • Leafy vegetables

Leafy vegetables are generally high in protein, low in fat and low in calories. They also contain vitamin C, lutein, carotenoids, folic acid and vitamin K. They are rich in calcium, iron and dietary fiber. High protein leafy vegetables include spinach, broccoli, kale and lettuce.

 • Milk mozzarella

Cookies will help satisfy this craving for carbohydrates. Whole grain cookies contain fiber and antioxidants. In addition to the benefits of vitamins and proteins in dairy products, cheese will keep you satisfied for longer and prevent you from eating more often.

 • Edamame

Edamame is a good source of fiber and protein. You should find them on the frozen food island of the supermarket. Thaw and peel a full sandwich bag and eat them as a snack. For a little more flavor, add a pinch of sea salt and shake it in the bag.

 • Almonds and raisins

It’s the perfect blend of sweet and crisp / salty. Almonds contain fat, but its good fat. Raisins are a good source of fiber. Try adding just a pinch of sea salt to add a little extra flavor to the almonds.

 • Shredded Monterey Cheese

Of course, this snack has many disadvantages (fat, cholesterol, sodium), but the quantities are low and the proteins will satisfy you longer to avoid future cravings. It’s a healthy snack compared to a bag of Doritos.

 • Fuji Apple slices

Apples are a good source of fiber and vitamin C. Try to keep the skin of the apple because it contains a lot of vitamin C. Peanut butter has a lot of proteins that keep it longer. Just keep no more than 1-2 tablespoons.

Ready to become a Thrive Life consultantClick here to join or to learn more about the commissions andmonetary benefits click here. ເຈົ້າຍັງສາມາດຊື້ເຄື່ອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດຕະພັນແຫ້ງທີ່ແຊ່ແຂງເພື່ອສຸຂະພາບແລະມີໂພຊະນາການຢູ່ທີ່ນີ້ ຫຼືໂດຍການກັບໄປທີ່ ໜ້າ ຫຼັກຂອງພວກເຮົາແລະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຮັດໃຫ້ອາຫານແຫ້ງແຊ່ແຂງ.

ຄຳ ຖາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບສະເີ – ທີ່ປຶກສາຈະເລີນເຕີບໂຕເຮັດໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້