Kushtet e Shërbimeve

Jo këshilla për kujdesin shëndetësor

Kjo faqe nuk ka për qëllim të ofrojë këshilla mjekësore, diagnoza, trajtim apo parandalim. Produktet, informacion, shërbimet dhe përmbajtjet e tjera të ofruara në dhe nëpërmjet kësaj faqeje, duke përfshirë informacionin që mund të ofrohet në sit (drejtpërdrejt ose nëpërmjet lidhjes me faqet e palëve të treta nga një profesionist i kujdesit shëndetësor ose ushqimor, ofrohen vetëm për qëllime informative. Ju lutemi konsultohuni me mjekun tuaj ose profesionist tjetër të kujdesit shëndetësor (kolektivisht, "Specialist i kujdesit shëndetësor") në lidhje me çdo diagnozë ose opsion trajtimi mjekësor ose shëndetësor.

Ju nuk duhet të përdorni informacionin ose shërbimet në këtë faqe për diagnostikimin ose trajtimin e ndonjë problemi shëndetësor ose për përshkrimin e ndonjë medikamenti ose trajtimi tjetër. Gjithmonë duhet të konsultoheni me profesionistin tuaj të kujdesit shëndetësor, dhe lexoni me kujdes të gjithë informacionin e dhënë nga prodhuesi i një produkti dhe mbi ose në çdo etiketë ose paketim produkti, para se të përdorni ndonjë ilaç ose ushqim, produkt bimor ose homeopatik, përpara se të filloni ndonjë dietë ose program ushtrimesh ose përpara se të merrni ndonjë trajtim për një problem shëndetësor.

Kjo faqe mund të përmbajë reklama, përmbajtje të sponsorizuar, futjet e paguara, lidhjet e filialeve ose forma të tjera të fitimit të parave.

1. Privatësia

Përdorimi i kësaj faqeje është subjekt i kushteve të politikës sonë të privatësisë, e cila është përfshirë këtu dhe është bërë pjesë e kësaj Marrëveshjeje. Ju lutemi rishikoni me kujdes Politikën tonë të Privatësisë. Duke përdorur këtë Faqe, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e Politikës sonë të Privatësisë. Ne rezervojmë të drejtën, dhe ju na autorizoni, për të përdorur informacionin në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje, regjistrimin e llogarisë, dhe çdo informacion tjetër personal të dhënë nga ju në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

2. E drejta e autorit; Markat tregtare; Pronë intelektuale

Ju e pranoni se të gjitha materialet në Faqe, duke përfshirë dizajnin e sitit, teksti, grafike, tingujt, fotot, dhe dosje të tjera dhe përzgjedhjen dhe rregullimin e tyre (kolektivisht, "Materiale"), janë pronë e thrivefreeze.com dhe i nënshtrohen dhe mbrohen nga Shtetet e Bashkuara dhe të drejtat ndërkombëtare të autorit dhe ligjet dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale. Të gjitha të drejtat për Materialet që nuk janë dhënë shprehimisht në këtë Marrëveshje janë të rezervuara për pronarët e tyre përkatës të të drejtave të autorit. Përveç rasteve të autorizuara shprehimisht nga kjo Marrëveshje ose në Faqe, ju nuk mund të kopjoni, riprodhoj, shpërndajnë, ribotoj, Shkarko, kryejnë, shfaqja, postim, transmetojnë, shfrytëzojnë, të krijojë vepra të prejardhura ose të përdorë ndonjë nga Materialet në çfarëdo forme ose me çdo mjet, pa autorizimin paraprak me shkrim të thrivefreeze.com ose pronarit përkatës të së drejtës së autorit. thrivefreeze.com, ju autorizon të shikoni dhe shkarkoni Materialet vetëm për personale, përdorim jo komercial, me kusht që të ruani të paprekura të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera pronësie të përfshira në Materialet origjinale. Ju nuk mund t'i modifikoni ose përshtatni Materialet në asnjë mënyrë ose t'i përdorni ato për qëllime publike ose komerciale.

3. Lidhjet; Faqet e internetit të palëve të treta

Çdo lidhje në sit me faqet e internetit të palëve të treta ofrohet vetëm si një lehtësi për ju. Nëse përdorni këto lidhje, ju do të largoheni nga Site.thrivefreeze.com nuk kontrollon ose miraton ndonjë faqe interneti të tillë të palëve të treta. Ju pranoni që Palët e thrivefreeze.com nuk do të jenë përgjegjëse ose përgjegjëse për asnjë përmbajtje, mallrat ose shërbimet e ofruara në ose nëpërmjet këtyre faqeve të jashtme të internetit ose për përdorimin ose pamundësinë tuaj për të përdorur faqe të tilla. Ju do t'i përdorni këto lidhje me rrezikun tuaj.

Pa kufizuar sa më sipër, korrespondencën tuaj ose marrëdhëniet e biznesit me të, ose pjesëmarrje në promovime të, reklamuesit e gjetur në ose nëpërmjet përdorimit të sajtit, duke përfshirë pagesën dhe shpërndarjen e mallrave ose shërbimeve përkatëse, dhe çdo kusht tjetër, kushtet, garancitë ose përfaqësimet që lidhen me këto marrëveshje, janë vetëm mes jush dhe reklamuesit të tillë. Ju pranoni që Palët e thrivefreeze.com nuk do të jenë përgjegjëse ose përgjegjëse për çdo humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i ndonjë marrëveshjeje të tillë ose si rezultat i pranisë së reklamuesve të tillë në sit.

4. Mohim përgjegjësie; Kufizimi i përgjegjësisë

TI SHPREHIM KUPTON DHE PAJTOHET KËTË: PËRDORIMI JUAJ I SIT ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ VETËM. FAQJA DHE MATERIALET QË PËRMBAJNË KËTU SIGUROHEN NË NJË “SIÇ ËSHTË” DHE “SI TË DISPOZIME” BAZË. PËRVEÇ TË GJITHSHME TË PARAQITUR SHPREHIM NE KËTË MARRËVESHJE, thrivefreeze.com., PRINDRI I SAJ, FIGALITËT DHE KOMPANITË E TJERA TË AFILIARA DHE ZYRËTARËT E TYRE PERKATEÇ, DREJTORËT, PUNONJËSIT DHE PËRFAQËSUES TJERA (KOLEKTIVE, "THrivefreeze.com PARTIES") MOS SHPREHIM TË GJITHA GARANCITË E ÇDO LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuar, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË, PËRSHTATJA PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË DHE MOS SHKELJE.

PËRVEÇ TË GJITHSHME TË PARAQITUR SHPREHIM NE KËTË MARRËVESHJE, thrivefreeze.com PALËT NUK JANË GARANCI KËTË (I) FAQJA DO TË PLOTËSOJË KËRKESAT TUAJA, (II) FAQI DO TË JETË I PA NDERPUR, ME KOHË, I SIGURT, OSE PA GABIME, (III) REZULTATET QË MUND TË MERREN NGA PËRDORIMI I FAQIT DO TË JETË TË SAKTË OSE TË BESUESHME, (IV) CILËSIA E ÇDO PRODUKTI, SHËRBIMET, INFORMACION, OSE MATERIAL TJETËR TË PËRFITUAR NGA JU NË SITE DO TË PLOTËSOJË PRITJET TUAJA, DHE (V) ÇDO GABIME NË FAQ DO TË KORIGJOHET. ÇDO MATERIAL I SHKARKUAR OSE TË PËRFITUAR NË NDËRTHIM NË PËRDORIM TË SHËRBIMIT BËHET NË DISKREZIONIN DHE RREZIKUN TUAJ DHE TI DO TË JESH VETËM PËRGJEGJËS PËR ÇDO DËME NDAJ SISTEMIT TË KOMPJUTERIT TUAJ. NDONJE MATERIAL I TIJ. JO KËSHILLA APO INFORMACION, ME GOJ APO ME SHKRIM, E MARRË NGA JU NGA THrivefreeze.com PALET OSE NË OSE PËRMES FAQIT DO TË KRIJONJË ASNJË GARANCI NUK SHPËRKOHET SHPREHIM NË KËTË MARRËVESHJE.

TË GJITHA PRODUKTET DHE SHËRBIMET E BLERA NË OSE PËRMES SITE I JANË SUBJEKT VETËM TË GARANCIVE TË PRODHUESVE TË TYRE PERKËTËVE, SHPËRNDARËSIT DHE/ose FURNIZUESIT, NËSE NDONJË. NE SHTESIN MË TË PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, THrivefreeze.com PALET HEQEN TE GJITHA GARANCITE TE CDO LLOJE, OSE TË SHPREHUR OSE TË nënkuptuara, PËRFSHIRË, ÇDO GARANCI TË nënkuptuara, NË LIDHJE ME PRODUKTET DHE SHËRBIMET E LENDUARA APO TË BLERA NË OSE PËRMES SITE. PA KUFIZUAR TË PËRGJITHSHËM TË SISTEMIT, homedisinfectionservices.org PALET SHPREHET SHPREHET TE GJITHA PERGJEGJESINE PER DESHTIM OSE DEFEKTET E PRODUKTIT, KËRKESA QË JANË PËR SHKAK TË VESHJEVE NORMAL, KEQPERDORIMI I PRODUKTIT, ABUZIMI, MODIFIKIMI I PRODUKTIT, ZGJEDHJA E PASQYRT E PRODUKTIT DHE MOSPËRTIMI ME NDONJË UDHËZIM TË SHTYPUR. PRODUKTET BËHEN VETËM PËR FEMRA.

THrivefreeze.com PALET NUK DO TE JENE PERGJEGJESE NE ASNJE RRETHANA PER ASNJE DEME TE NDONJE LLOJI QE RRJEN NGA, NË LIDHJE ME OSE TË LIDHUR ME PËRDORIMIN OSE PAAFTËSINË PËR PËRDORIM TË SITIT, PËRFSHIRË ÇDO PËRGJEGJËSI (I) SI BOTUES I INFORMACIONIT, (II) SI RISHITES I ÇDO PRODUKTI APO SHËRBIM, (III) PER CDO PRODUKT ME DEMET, (IV) PËR ÇDO INFORMACION TË PASAKTË OSE TË PASAKTTË, (V) PËR ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUARA OSE ZBULIMIN E TRANSMISIONIT OSE TË DHËNAVE TUAJA, (VI) PËR DEKLARATAT APO SJELLJEN E ÇDO PALË TË TRETË NË FAQ, OSE (VII) PËR ÇDO ÇËSHTJE TJETËR QË LIDHET ME KËTË FAQ APO NDONJË FAQ FAQ TË PALËS SË TRETË. KY ËSHTË NJË KUFIZIM GJITHËPËRFSHIRËS I PËRGJEGJËSISË QË ZBATOHET PËR TË GJITHA DËMET E ÇDO LLOJI, PËRFSHIRË ÇDO DIREKT, INDIREKT, SPECIALE, DËMET E RASTËSISHME OSE PASOJË (PËRFSHIRË DËMET PËR HUMBJEN E BIZNESIT, HUMBJA E FITIMEVE, HUMBJA E VULLNETIT TË MIRË, HUMBJA E PËRDORIMIT, HUMBJA E TË DHËNAVE, KOSTOT E PROKURIMIT TË MALLRAVE ZËVENDËSUESE, SHËRBIMET OSE INFORMACION, LIGJI APO TË GJITHA), NËSE BAZUAR NË SHKELJE TË KONTRATËS, SHKELJA E GARANCISË, DETYRIMI (PËRFSHIRË PAQALLESIMIN), PËRGJEGJËSIA E PRODUKTIT OSE PËR TË NDRYSHME, EDHE NËSE NJË INDIVID KËSHILLON PËR MUNDËSINË TË KËSHILLA TË DËMEVE. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË TË PARASHTRUARA KËTU JANË ELEMENTET THEMELORE TË BAZËS SË PAZARIVE MIDIS PALËVE DHE JU.. PRODUKTET, INFORMACIONET DHE SHËRBIMET E OFRUARA NË DHE PËRMEJ SITE NUK DO TË OFROHEN PA KUFIZIMET E KËTO. PAVETËSISHT TË MË SHQIPËRISË, PËRGJEGJËSIA E VETËM DHE E GJITHË MAKSIMA E PALËVE TË thrivefreeze.com PËR ÇDO ARSYE, DHE MJETI JUAJ I VETËM DHE EKSKLUZIV PËR ÇDO KAKU OSE KËRKESË, DO TË KUFIZOHET NË SHUMA TË PAGUAR NGA JU PËR ÇDO PRODUKT, INFORMACION OSE SHËRBIM I BLERE NGA JU NGA thrivefreeze.com NË KËTË FAQ.

DISA JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË REFUZIMIN E GARANCIVE TË CAKTUARA OSE KUFIZIMIN OSE PËRJASHTIM TË PËRGJEGJËSISË PËR LLOJE TË CAKTUARA DËMEVE. RAPORT VJETOR, DISA NGA KUFIZIMET DHE KUFIZIMET E SIPËRME MUND TË MOS TË ZBATOHEN PËR JU. NË JURISDIKSIONET E TIJ, PËRJASHTIMET DHE PËRGJEGJËSIA ËSHTË TË KUFIZUARA NË SHPËRSIMIN MË TË PLOTË TË LEJUAR ME LIGJ.

5. Dëmshpërblimi

Ju pranoni të zhdëmtoni, mbroni dhe mbani thrivefreeze.com të padëmshme kundër të gjitha pretendimeve, kërkesat, shkaqet e veprimit, humbjet, shpenzimet, dëmet dhe shpenzimet, duke përfshirë çdo avokat të arsyeshëm’ tarifat, që rezultojnë ose lindin nga ose kanë të bëjnë me përdorimin ose sjelljen tuaj në Faqe, çdo aktivitet që lidhet me llogarinë tuaj nga ju ose ndonjë person tjetër, çdo material të cilit i dorëzoni, postoni ose transmetoni përmes sajtit, shkeljen tuaj të kësaj Marrëveshjeje, cenimi ose shkelja juaj e ndonjë të drejte të tjetrit, ose përfundimin e aksesit tuaj në sit.

6. Përdorimi i faqes; Ndërprerja e Përdorimit

Ju kërkohet të krijoni një llogari në këtë sajt në mënyrë që të përfitoni nga disa veçori të kësaj faqeje, të tilla si përdorimi i forumit. Nëse jepni informacion në këtë faqe, ju pranoni (a) ofrojnë të vërtetë, të sakta, informacion aktual dhe të plotë për veten tuaj siç kërkohet nga Sajti, dhe (b) ruajnë dhe përditësojnë menjëherë një informacion të tillë për ta mbajtur atë të vërtetë, të sakta, aktuale dhe e plotë në masën që Sajti lehtëson përditësime të tilla. Nëse jepni ndonjë informacion që është i rremë, i pasaktë, e vjetëruar ose e paplotë, ose thrivefreeze.com ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se një informacion i tillë është i rremë, i pasaktë, e vjetëruar ose e paplotë, thrivefreeze.com ka të drejtë të pezullojë ose mbyllë llogarinë tuaj dhe të ndalojë çdo përdorim aktual ose të ardhshëm të faqes (ose ndonjë pjesë të saj) nga ju.

Ju do të krijoni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim gjatë përfundimit të procesit të regjistrimit të llogarisë. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe llogarisë, dhe janë plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalimin ose llogarinë tuaj. Ju pranoni (a) njoftoni menjëherë thrivefreeze.com për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose llogarisë tuaj ose çdo shkelje tjetër të sigurisë, dhe (b) sigurohuni që të dilni nga llogaria juaj në fund të çdo sesioni. Ju pranoni të jeni përgjegjës për të gjitha tarifat që rezultojnë nga përdorimi i llogarisë tuaj në sit, duke përfshirë tarifat që rezultojnë nga përdorimi i paautorizuar i llogarisë suaj përpara se të ndërmerrni hapa për të parandaluar një ndodhi të tillë duke ndryshuar fjalëkalimin tuaj dhe duke njoftuar thrivefreeze.com. Palët e thrivefreeze.com nuk mund dhe nuk do të jenë përgjegjëse për çdo humbje ose dëmtim që rrjedh nga dështimi juaj për të respektuar këtë seksion.

Ju pranoni të përdorni këtë Faqe vetëm për qëllime të ligjshme, dhe se ju jeni përgjegjës për përdorimin dhe komunikimet tuaja në Faqe. Ju pranoni të mos postoni ose transmetoni përmes kësaj faqeje ndonjë të paligjshme, duke cenuar, kërcënuese, ngacmues, shpifëse, vulgare, e turpshme, profane, e pahijshme, fyese, materiale të urrejtjes ose ndryshe të kundërshtueshme të çdo lloji, duke përfshirë çdo material që inkurajon sjelljen ose sjelljen kriminale që do të shkaktonte përgjegjësi civile, cenon të tjerët’ të drejtat e pronësisë intelektuale ose përndryshe shkel çdo vend të zbatueshëm, shteti, të drejtën kombëtare ose ndërkombëtare. Ju pranoni të mos e përdorni këtë faqe në asnjë mënyrë që ndërhyn në funksionimin normal të saj ose me përdorimin dhe kënaqësinë e saj nga ndonjë përdorues tjetër.

Ju pranoni më tej që nuk do të hyni në këtë sajt me asnjë mënyrë përveçse nëpërmjet ndërfaqes së ofruar nga thrivefreeze.com për akses në sajt. Krijimi ose mbajtja e ndonjë lidhjeje nga një faqe tjetër interneti në çdo faqe në këtë faqe pa autorizimin paraprak me shkrim ofthrivefreeze.com është i ndaluar. Ndalohet përdorimi ose shfaqja e kësaj faqeje ose çdo informacioni ose materiali të shfaqur në këtë sajt në korniza ose përmes mjeteve të ngjashme në një faqe tjetër interneti pa autorizimin paraprak me shkrim të thrivefreeze.com. Çdo lidhje e lejuar në këtë sajt duhet të jetë në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi, rregulla dhe rregullore.

thrivefreeze.com nuk deklaron se Materialet e përmbajtura në sit ose produktet e përshkruara ose të ofruara në sajt janë të përshtatshme ose të disponueshme për përdorim në juridiksione jashtë Shteteve të Bashkuara, ose që kjo Marrëveshje është në përputhje me ligjet e çdo vendi tjetër. Vizitorët që përdorin sitin dhe banojnë jashtë Shteteve të Bashkuara e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë përgjegjës për pajtueshmërinë me të gjitha ligjet, nëse dhe në masën që ligjet vendore janë të zbatueshme. Ju pranoni që nuk do të hyni në këtë sajt nga ndonjë territor ku përmbajtja e tij është e paligjshme, dhe se ju, dhe jo thrivefreeze.com Partitë, janë përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet vendore në fuqi.

Kjo Marrëveshje është efektive nëse dhe derisa të përfundojë nga ju ose nga thrivefreeze.com. Ju mund ta përfundoni këtë Marrëveshje në çdo kohë, me kusht që të ndërprisni çdo përdorim të mëtejshëm të kësaj faqeje. thrivefreeze.com gjithashtu mund të përfundojë ose pezullojë këtë Marrëveshje, ne cdo kohe, pa njoftim, dhe në përputhje me rrethanat ju refuzojnë hyrjen në Faqe, nëse në diskrecionin e vetëm të thrivefreeze.com nuk arrini të pajtoheni me ndonjë kusht ose dispozitë të kësaj Marrëveshjeje ose përdorimi juaj është i dëmshëm për interesat e një përdoruesi tjetër ose palëve të thrivefreeze.com. Me çdo përfundim të Marrëveshjes nga ju ose ne, ju duhet të shkatërroni menjëherë të gjitha materialet e shkarkuara ose të marra ndryshe nga kjo faqe, si dhe të gjitha kopjet e materialeve të tilla, nëse është bërë sipas kushteve të përdorimit ose ndryshe. thrivefreeze.com rezervon të drejtën në çdo kohë dhe kohë pas kohe për të modifikuar ose ndërprerë, përkohësisht ose përgjithmonë, Faqen (ose ndonjë pjesë të tij) me ose pa njoftim. Përveç rasteve kur shprehet ndryshe në këtë Marrëveshje, ju pranoni që Palët e thrivefreeze.com nuk do të jenë përgjegjëse ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, pezullimin ose ndërprerjen e sitit.

Ju pranoni që thrivefreeze.com mund të ndërpresë ose pezullojë aksesin tuaj në të gjithë ose një pjesë të kësaj faqeje, pa njoftim, për çdo sjellje që thrivefreeze.com, sipas gjykimit të saj, beson se është në kundërshtim me këtë Marrëveshje ose ndonjë ligj të zbatueshëm ose është i dëmshëm për interesat e një përdoruesi tjetër Palët e orthrivefreeze.com.

7. Përmbajtja dhe sjellja e përdoruesit

Ku është e aplikueshme në sit, jeni të ftuar të postoni përmbajtjen tuaj ("Përmbajtja e përdoruesit"). Ju lutemi vini re se kjo faqe është menduar për përdorim të të rriturve; nëse jeni nën moshën 18, mos paraqisni asnjë përmbajtje përdoruesi në këtë sajt.

Ju e kuptoni se e gjithë Përmbajtja e Përdoruesit, nëse keni postuar publikisht në një forum ose keni transmetuar privatisht te një përdorues tjetër i Faqes ose tek ne, është përgjegjësia juaj e vetme. Megjithëse faqja është krijuar për të qenë një vend i sigurt për të ndarë një përmbajtje të tillë të përdoruesit, thrivefreeze.com nuk mund të garantojë që përdoruesit e tjerë nuk do të keqpërdorin përmbajtjen e përdoruesit që shpërndani. Nëse keni ndonjë përmbajtje përdoruesi që dëshironi ta mbani konfidenciale dhe/ose nuk dëshironi që të tjerët ta përdorin, mos e postoni në sit. Në asnjë rrethanë, thrivefreeze.com nuk do të jetë përgjegjës në asnjë mënyrë për çdo përmbajtje të përdoruesit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje të përdoruesit, ose për çdo humbje ose dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të çdo Përmbajtjeje të Përdoruesit të postuar, dërgohet me email ose transmetohet ndryshe nëpërmjet faqes. thrivefreeze.com, NUK ËSHTË PËRGJEGJËSOR PËR KEQËRRIMIN OSE PËRVETËSIM TË PËRDORIMIT TË CDO PËRMBAJTJES SË PËRDORIMIT QË POSHTONI NË FAQ.

Duke postuar ose dhe dorëzuar çdo Përmbajtje Përdoruesi në sit, ose na dërgoni me email ndonjë përmbajtje, ju jepni thrivefreeze.com, pa honorare, paguar plotësisht, të përhershme, të parevokueshme, E drejta dhe licenca për përdorim jo-ekskluzive dhe plotësisht e nënlicensueshme, riprodhoj, modifikoj, përshtaten, publikoj, përkthejnë, kombinohen me vepra të tjera, krijojnë vepra derivative nga, shpërndajnë, kryejnë, modifikoni dhe shfaqni një përmbajtje të tillë të përdoruesit (në tërësi ose pjesërisht) në mbarë botën dhe/ose për ta përfshirë në vepra të tjera në çfarëdo forme, mediat, ose teknologjia tani e njohur ose e zhvilluar më vonë. Ju posaçërisht hiqni dorë nga çdo “të drejtë morale” në dhe në Përmbajtjen e Përdoruesit. Granti i mësipërm përfshin, pa kufizim, çdo të drejtë autori dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale në dhe në përmbajtjen tuaj të përdoruesit. Ju përfaqësoni dhe garantoni këtë: ju zotëroni përmbajtjen e përdoruesit të postuar nga ju në ose përmes sajtit ose keni të drejtën të jepni licencën e përcaktuar në këtë seksion 10; dhe postimi i Përmbajtjes suaj të Përdoruesit në ose nëpërmjet sajtit nuk cenon të drejtat e privatësisë, të drejtat e publicitetit, të drejtat e autorit, të drejtat e kontratës ose çdo të drejtë tjetër të çdo personi. Ju pranoni të paguani për të gjitha honoraret, tarifat, dhe çdo para tjetër që i detyrohet një personi për shkak të përmbajtjes së përdoruesit që keni postuar në ose nëpërmjet sajtit.

Ju e pranoni dhe bini dakord që thrivefreeze.com mund të ruajë përmbajtjen e përdoruesit dhe gjithashtu mund të zbulojë përmbajtjen e përdoruesit nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose me besimin në mirëbesim se një ruajtje ose zbulim i tillë është i nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të: në përputhje me procesin ligjor; zbatojnë këtë Marrëveshje; përgjigjuni pretendimeve se çdo Përmbajtje e Përdoruesit shkel të drejtat e palëve të treta; ose mbrojnë të drejtat, prone, ose sigurinë personale të thrivefreeze.com, përdoruesit e tij dhe publiku. Ju e kuptoni se përpunimi teknik dhe transmetimi i Faqes, duke përfshirë përmbajtjen tuaj të përdoruesit, mund të përfshijë: transmetimet neper rrjete te ndryshme; dhe ndryshime për t'iu përshtatur dhe përshtatur kërkesave teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse.

Ju pranoni secilin prej kushteve në këtë Marrëveshje dhe më tej pranoni që secili prej këtyre kushteve të zbatohet përgjithmonë dhe gjerësisht në lidhje me thrivefreeze.com në mbarë botën. Postimi i përmbajtjes së përdoruesit në ose nëpërmjet sajtit, duke përfshirë idetë ose zbulimet e opinioneve, është vullnetare nga ana juaj. Asnjë marrëdhënie konfidenciale ose kontraktuale nuk krijohet nga postimi ose ofrimi juaj i përmbajtjes së përdoruesit ose nuk nënkuptohet nga rishikimi ynë ose përdorimi i mëvonshëm i përmbajtjes suaj të përdoruesit. thrivefreeze.com nuk do të jetë përgjegjës për çdo zbulim të ndonjë Përmbajtjeje të Përdoruesit, duke përfshirë opinionin(s) ose sugjerim(s), ju postoni ose dorëzoni në ose nëpërmjet sajtit, duke përfshirë fotografitë, video dhe dëshmi të shkruara. Ju garantoni se keni autoritet të plotë për të bërë çdo paraqitje të tillë dhe për të zhdëmtuar thrivefreeze.com. thrivefreeze.com DO TË KANË TË DREJTË PËR PËRDORIM TË PAKUFIZUAR TË CDO PËRMBAJTJE TË PËRDORIMIT QË MUND TË MARRE NGA JU NË APO NË SITE, PËR ÇFARË QËLLIM, TREGTARE OSE PER TE NDRYSHME, PA KOMPENSIM PËR JU SI FURNUES I PËRMBAJTJES SË PËRDORËSVE.