Vilkår for tjenester

Ikke helseråd

Dette nettstedet er ikke ment å gi medisinsk råd, diagnose, behandling eller forebygging. Produktene, informasjon, tjenester og annet innhold som tilbys på og gjennom dette nettstedet, inkludert informasjon som kan gis på nettstedet (direkte eller via kobling til tredjepartssider av en helsepersonell eller ernæringspersonell, er kun gitt for informasjonsformål. Rådfør deg med legen din eller annet helsepersonell (samlet sett, "Helsepersonell") angående enhver medisinsk eller helserelatert diagnose eller behandlingsalternativer.

Du bør ikke bruke informasjonen eller tjenestene på dette nettstedet for diagnostisering eller behandling av helseproblemer eller for forskrivning av medisiner eller annen behandling. Du bør alltid rådføre deg med helsepersonell, og les nøye all informasjon gitt av produsenten av et produkt og på eller i enhver produktetikett eller emballasje, før du bruker noen medisiner eller ernæringsmessige, urte eller homøopatisk produkt, før du starter et diett eller treningsprogram eller før du tar i bruk behandling for et helseproblem.

Denne siden kan inneholde annonser, sponset innhold, betalte innsettinger, tilknyttede linker eller andre former for inntektsgenerering.

1. Personvern

Bruk av dette nettstedet er underlagt vilkårene i vår personvernpolicy som herved er innlemmet i og gjort til en del av denne avtalen. Les nøye gjennom vår personvernerklæring. Ved å bruke denne siden, du godtar å være bundet av vilkårene i personvernerklæringen vår. Vi forbeholder oss retten, og du autoriserer oss, for å bruke informasjon om din bruk av dette nettstedet, kontoregistrering, og all annen personlig informasjon gitt av deg i samsvar med vår personvernerklæring.

2. opphavsrett; Varemerker; Åndsverk

Du erkjenner at alt materiale på nettstedet, inkludert nettstedets design, tekst, grafikk, lyder, bilder, og andre filer og valg og arrangement av disse (samlet sett, "Materialer"), er eiendommen til thrivefreeze.com og er underlagt og beskyttet av USA og internasjonal opphavsrett og andre immaterielle lover og rettigheter. Alle rettigheter til materialer som ikke er uttrykkelig gitt i denne avtalen er forbeholdt deres respektive opphavsrettseiere. Med unntak av det som er uttrykkelig autorisert av denne avtalen eller på nettstedet, du kan ikke kopiere, reprodusere, distribuere, publisere på nytt, nedlasting, utføre, vise, post, overføre, utnytte, lage avledede verk eller på annen måte bruke noen av materialene i noen form eller på noen måte, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra thrivefreeze.com eller den respektive opphavsrettseieren. thrivefreeze.com, autoriserer deg til å se og laste ned materialet kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter som finnes i det originale materialet. Du kan ikke endre eller tilpasse materialet på noen måte eller på annen måte bruke det til offentlige eller kommersielle formål.

3. Linker; Tredjeparts nettsteder

Eventuelle lenker på nettstedet til tredjeparts nettsteder er kun gitt som en bekvemmelighet for deg. Hvis du bruker disse lenkene, du vil forlate Site.thrivefreeze.com kontrollerer eller støtter ikke slike tredjeparts nettsteder. Du godtar at thrivefreeze.com-partene ikke vil være ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, varer eller tjenester levert på eller gjennom disse eksterne nettstedene eller for din bruk eller manglende evne til å bruke slike nettsteder. Du vil bruke disse lenkene på egen risiko.

Uten å begrense det foregående, din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer av, annonsører funnet på eller gjennom bruken av nettstedet, inkludert betaling for og levering av relaterte varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, forhold, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og en slik annonsør. Du godtar at thrivefreeze.com-partene ikke skal være ansvarlige eller ansvarlige for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av slike forretninger eller som et resultat av tilstedeværelsen av slike annonsører på nettstedet.

4. Ansvarsfraskrivelse; Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅR ​​OG SAMTYKKER DETTE: DIN BRUK AV NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDET OG MATERIALET SOM ER INNEHOLDT HER LEVERES PÅ EN "SOM DET ER"” OG "SOM TILGJENGELIG” BASIS. UNNTATT SOM ELLERS UTTRYKKELIG ER ANGIVET I DENNE AVTALEN, thrivefreeze.com., DENS FORELDRE, DATTERSELSKAPER OG ANDRE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES RESPEKTIVA ANSATTE, REGISSØRER, ANSATTE OG ANDRE REPRESENTANTER (SAMLET SETT, “thrivefreeze.com PARTIER”) FRA DEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GJELDER OGSÅ, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE.

UNNTATT SOM ELLERS UTTRYKKELIG ER ANGIVET I DENNE AVTALEN, thrivefreeze.com PARTER GIR INGEN GARANTI FOR AT (Jeg) NETTSTEDET VIL MØTE DINE KRAV, (II) SIDEN VIL VÆRE UAVBRUTT, TIDLIG, SIKRE, ELLER FEILFRI, (III) RESULTATENE SOM KAN OPNÅES FRA BRUK AV NETTSTEDET VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (IV) KVALITETEN PÅ ALLE PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON, ELLER ANNET MATERIAL SOM HÅR DEG INN GJENNOM NETTSTEDET VIL MØTE DINE FORVENTNINGER, OG (V) EVENTUELLE FEIL PÅ NETTSTEDET VIL BLI RETTET. ETHVERT MATERIAL SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅR GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, GJØRES PÅ DITT EGET SKJØNN OG RISIKO, OG DU VIL ENESTE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATASYSTEMET DIN ELLER TAP AV DATA SOM DET ER DER FRA DATA SOM DET ER FRA DATA. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA thrivefreeze.com PARTER ELLER PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET SKAL SKAPE ENHVER GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN.

ALLE PRODUKTER OG TJENESTER KJØPT PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET ER KUN UNDERLAGT NOEN GARANTIER FRA DERES RESPEKTIVA PRODUCENTER, DISTRIBUTØRER OG/ELLER LEVERANDØRER, HVIS NOEN. I FULLSTENDELSE TILLATEN I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, thrivefreeze.com PARTER FRA SIG ALLE GARANTIER AV NOEN SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GJELDER OGSÅ, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, MED HENSYN TIL PRODUKTENE OG TJENESTERNE OPPFØRT ELLER KJØPT PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET. UTEN BEGRENSNING AV GENERELT AV OVENFOR, homedisinfectionservices.org PARTER FRA SIG UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR PRODUKTFEIL ELLER DEFEKT, KRAV SOM SKYLDES VANLIG SLITasje, MISBRUK AV PRODUKT, MISBRUKE, PRODUKT MODIFIKASJON, FEIL PRODUKTVALG OG MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE MED EVENTUELLE TRYKTE VEILEDNINGER. PRODUKTER ER KUN LAGET FOR KVINNER.

thrivefreeze.com PARTER SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOEN SLAG SOM OPPSTÅR AV, I FORBINDELSE MED ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE Å BRUKE NETTSTEDET, INKLUDERT EVENTUELL ANSVAR (Jeg) SOM UTGIVER AV INFORMASJON, (II) SOM FORHANDLER AV ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER, (III) FOR EVENTUELLE DEFEKTIGE PRODUKTER, (IV) FOR FEIL ELLER UNØYAKTIG INFORMASJON, (V) FOR ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER OFFENTLIGGJØRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, (VI) FOR ERKLÆRINGER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ NETTSTEDET, ELLER (VII) FOR EVENTUELLE ANNEN SAKER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET ELLER TREDJEPARTS NETTSTED. DETTE ER EN OMFATTENDE BEGRENSNING AV ANSVAR SOM GJELDER ALLE SKADER AV ELT SLAG, INKLUDERT EVENTUELL DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELL, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV VIRKSOMHET, RESULTATTAP, TAP AV GOD VILJE, TAP AV BRUK, TAP AV DATA, KOSTNADER VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER, TJENESTER ELLER INFORMASJON, SØKSMÅL ELLER LIKNENDE), ENTEN BASERT PÅ KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ GARANTI, TORT (INKLUDERT USVIKTIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNET, SELV OM EN INDIVID GJØR OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ANSVARSBEGRENSNINGENE SOM ER ANGITT HER ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I GRUNNLAGNET FOR AVTALET MELLOM Thrivefreeze.com PARTER OG DEG. PRODUKTENE, INFORMASJON OG TJENESTER TILBYDES PÅ OG GJENNOM NETTSTEDET VIL IKKE LEVERES UTEN SLIKE BEGRENSNINGER. TIL UTROTS OVENFOR, DET ENESTE OG HELE MAKSIMALE ANSVAR TIL PARTER på thrivefreeze.com, AV ENHVER GRUNN, OG DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLER FOR ENHVER ÅRSAK ELLER KRAV, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET BETALT AV DEG FOR ETHVERT PRODUKT, INFORMASJON ELLER TJENESTE KJØPT AV DEG FRA thrivefreeze.com PÅ DETTE NETTSTEDET.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR VISSE TYPER SKADER. TILSVARENDE, NOEN AV ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE DEG. I SLIKE JURISDIKSJONER, UTELUKKELSENE OG ANSVARET ER BEGRENSET I FULLSTENDIG OMFANG LOV TILLATER.

5. Skadeserstatning

Du godtar å holde skadesløs, forsvare og holde thrivefreeze.com ufarlig mot alle krav, krav, årsaker til handling, tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert eventuelle rimelige advokater’ avgifter, som følge av eller oppstår fra eller relatert til din bruk av eller oppførsel på nettstedet, enhver aktivitet knyttet til kontoen din av deg eller en annen person, alt materiale du sender inn til, legge ut på eller overføre gjennom nettstedet, ditt brudd på denne avtalen, din krenkelse eller brudd på andres rettigheter, eller oppsigelse av din tilgang til nettstedet.

6. Bruk av nettstedet; Oppsigelse av bruk

Du må opprette en konto på dette nettstedet for å kunne dra nytte av visse funksjoner på dette nettstedet, som å bruke forumet. Hvis du oppgir informasjon på dette nettstedet, du godtar (en) gi sanne, korrekt, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av nettstedet, og (b) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere slik informasjon for å holde den sann, korrekt, oppdatert og fullstendig i den grad nettstedet muliggjør slike oppdateringer. Hvis du oppgir informasjon som er falsk, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, eller thrivefreeze.com har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er falsk, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig, thrivefreeze.com har rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og forby enhver nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller noen del derav) av deg.

Du vil opprette et brukernavn og passord mens du fullfører kontoregistreringsprosessen. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen, og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt passord eller konto. Du godtar (en) varsle thrivefreeze.com umiddelbart om uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd, og (b) sørg for at du avslutter kontoen din på slutten av hver økt. Du godtar å være ansvarlig for alle kostnader som følge av bruken av kontoen din på nettstedet, inkludert kostnader som følge av uautorisert bruk av kontoen din før du tar skritt for å forhindre slikt ved å endre passordet ditt og varsle thrivefreeze.com. thrivefreeze.com-parter kan ikke og vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som oppstår fra din manglende overholdelse av denne delen.

Du godtar å bruke denne siden kun til lovlige formål, og at du er ansvarlig for din bruk av og kommunikasjon på nettstedet. Du samtykker i å ikke legge ut på eller overføre noe ulovlig gjennom dette nettstedet, krenkende, truende, trakasserende, ærekrenkende, vulgær, obskøn, profan, uanstendig, støtende, hatefullt eller på annen måte støtende materiale av noe slag, inkludert alt materiale som oppmuntrer til kriminell oppførsel eller oppførsel som vil gi opphav til sivilt ansvar, krenker andre’ immaterielle rettigheter eller på annen måte bryter med gjeldende lokale, stat, nasjonal eller internasjonal lov. Du samtykker i å ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forstyrrer dets normale drift eller med andre brukeres bruk og glede av nettstedet.

Du godtar videre at du ikke vil få tilgang til dette nettstedet på noen måte bortsett fra gjennom grensesnittet levert av thrivefreeze.com for tilgang til nettstedet. Det er forbudt å opprette eller vedlikeholde en kobling fra et annet nettsted til en side på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra thrivefreeze.com.. Det er forbudt å kjøre eller vise dette nettstedet eller informasjon eller materiale som vises på dette nettstedet i rammer eller på lignende måte på et annet nettsted uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra thrivefreeze.com.. Eventuelle tillatte lenker til dette nettstedet må overholde alle gjeldende lover, regel og forskrifter.

thrivefreeze.com garanterer ikke at materialet på nettstedet eller produktene beskrevet eller tilbudt på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk i jurisdiksjoner utenfor USA, eller at denne avtalen er i samsvar med lovene i andre land. Besøkende som bruker nettstedet og er bosatt utenfor USA, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for å overholde alle lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende. Du godtar at du ikke vil få tilgang til dette nettstedet fra noe territorium der innholdet er ulovlig, og at du, og ikke thrivefreeze.com-fester, er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover.

Denne avtalen er effektiv med mindre og inntil den sies opp av enten deg eller thrivefreeze.com. Du kan si opp denne avtalen når som helst, forutsatt at du slutter med ytterligere bruk av dette nettstedet. thrivefreeze.com kan også si opp eller suspendere denne avtalen, når som helst, uten varsel, og dermed nekte deg tilgang til nettstedet, hvis du etter thrivefreeze.com etter eget skjønn ikke overholder noen vilkår eller bestemmelse i denne avtalen, eller hvis bruken din er skadelig for interessene til en annen bruker eller thrivefreeze.com-parter. Ved oppsigelse av avtalen enten av deg eller oss, du må umiddelbart ødelegge alt materiale som er lastet ned eller på annen måte hentet fra dette nettstedet, samt alle kopier av slikt materiale, enten laget under bruksvilkårene eller på annen måte. thrivefreeze.com forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, siden (eller noen del av den) med eller uten varsel. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne avtalen, du samtykker i at thrivefreeze.com-partene ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller avslutning av nettstedet.

Du godtar at thrivefreeze.com kan avslutte eller suspendere tilgangen din til hele eller deler av dette nettstedet, uten varsel, for enhver oppførsel som thrivefreeze.com, etter eget skjønn, mener er i strid med denne avtalen eller gjeldende lov eller er skadelig for interessene til en annen bruker orthrivefreeze.com-parter.

7. Brukerinnhold og -atferd

Der det er aktuelt på nettstedet, du inviteres til å legge ut ditt eget innhold ("Brukerinnhold"). Vær oppmerksom på at denne siden er ment for bruk for voksne; hvis du er under alderen 18, ikke send inn noe brukerinnhold til denne siden.

Du forstår at alt brukerinnhold, enten du har publisert innlegg på et forum eller sendt privat til en annen sidebruker eller til oss, er ditt eget ansvar. Selv om nettstedet er designet for å være et trygt sted å dele slikt brukerinnhold, thrivefreeze.com kan ikke garantere at andre brukere ikke vil misbruke brukerinnholdet du deler. Hvis du har brukerinnhold som du ønsker å holde konfidensielt og/eller ikke vil at andre skal bruke, ikke legg det ut på nettstedet. Under ingen omstendigheter vil thrivefreeze.com være ansvarlig på noen måte for noe brukerinnhold, gjelder også, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i brukerinnhold, eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av brukerinnhold som er lagt ut, e-post eller på annen måte overført via nettstedet. thrivefreeze.com, ER IKKE ANSVARLIG FOR EN BRUKERS MISBRUK ELLER FEILTITTELSE AV BRUKERINNHOLD DU LEGGER PÅ NETTSTEDET.

Ved å legge ut eller sende inn brukerinnhold på nettstedet, eller sende oss en e-post med innhold, du gir herved thrivefreeze.com, en royalty-fri, fullt innbetalt, Varig, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og fullt underlisensierbar rett og lisens til bruk, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, kombinere med andre arbeider, lage avledede verk fra, distribuere, utføre, redigere og vise slikt brukerinnhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller å innlemme det i andre verk i enhver form, media, eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet. Du gir spesifikt avkall på "moralske rettigheter".” i og til brukerinnholdet. Ovenstående tilskudd inkluderer, Uten grenser, eventuelle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i og til ditt brukerinnhold. Du representerer og garanterer det: du eier brukerinnholdet som er lagt ut av deg på eller gjennom nettstedet eller på annen måte har rett til å gi lisensen angitt i denne delen 10; og publisering av brukerinnholdet ditt på eller gjennom nettstedet krenker ikke personvernrettighetene, publisitetsrettigheter, opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til enhver person. Du godtar å betale for alle royalties, avgifter, og alle andre penger som skylder en person på grunn av brukerinnhold du har lagt ut på eller gjennom nettstedet.

Du erkjenner og godtar at thrivefreeze.com kan ta vare på brukerinnhold og også kan avsløre brukerinnhold hvis det er påkrevd ved lov eller i god tro om at slik bevaring eller avsløring er rimelig nødvendig for å: overholde juridisk prosess; håndheve denne avtalen; svare på påstander om at ethvert brukerinnhold bryter rettighetene til tredjeparter; eller beskytte rettighetene, eiendom, eller personlig sikkerhet for thrivefreeze.com, brukerne og publikum. Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av nettstedet, inkludert brukerinnholdet ditt, kan innebære: overføringer over ulike nettverk; og endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til å koble til nettverk eller enheter.

Du godtar hver av betingelsene i denne avtalen og godtar videre at hver av disse betingelsene gjelder for alltid og bredt med hensyn til thrivefreeze.com over hele verden. Publisering av brukerinnhold til eller gjennom nettstedet, inkludert ideer eller avsløring av meninger, er frivillig fra din side. Ingen konfidensiell eller kontraktsmessig relasjon etableres ved å legge ut eller levere brukerinnhold eller skal underforstås av vår gjennomgang eller etterfølgende bruk av brukerinnholdet ditt. thrivefreeze.com skal ikke være ansvarlig for noen avsløring av brukerinnhold, inkludert mening(s) eller forslag(s), du legger ut eller sender til eller gjennom nettstedet, inkludert fotografier, videoer og skriftlige attester. Du garanterer at du har full myndighet til å foreta en slik innsending og holde thrivefreeze.com skadesløs. thrivefreeze.com SKAL VÆRE RETTIG TIL UBEGRENSET BRUK AV ETHVERT BRUKERINNHOLD DET KAN MOTTA FRA DEG PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET, FOR ETHVERT FORMÅL, KOMMERSIELL ELLER ANNET, UTEN KOMPENSASJON TIL DEG SOM LEVERANDØR AV BRUKERINNHOLD.